FSC-CCOO Sector Administración de Justicia | 1 octubre 2023.

LISTADO DEFINITIVO OFERTA COMISIÓN DE SERVICIO - Oferta CS-34/2022 Barcelona i Sant Joan les Fonts

  • Podem consultar a la intranet la llista definitiva de l'oferta de comissió de serveis CS-34/2022

25/10/2022.
COMISIONES DE SERVICIO

COMISIONES DE SERVICIO

Podem consultar a la intranet la llista definitiva de l'oferta de comissió de serveis CS-34/2022. ( Accés amb credencials corporatives)

L'adjudicatari de la plaça ha de remetre la documentació el dia 26 d'octubre de 2022, al correu seleccioprovisio.aj.justicia@gencat.cat ​​ fent constar el codi de referència que hi ha a la capçalera de la convocatòria.

Presa de possessió: codi oferta 34.01: 4 de novembre - codi oferta 34.02: 9 de desembre 

 

Podemos consultar en la intranet la lista definitiva de la oferta en comisión de servicio CS-34/2022 (Acceso con credenciales corporativas)

El adjudicatario de la plaza ha de enviar la documentación el día 26 de octubre, al correo seleccioprovisio.aj.justicia@gencat.cat haciendo constar el código de referencia que hay en la cabecera de la convocatoria.

Toma de posesión: códigp oferta 34.01: 4 de noviembre - código oferta 34.02: 9 de diciembre