FSC-CCOO Sector Administración de Justicia | 29 septiembre 2023.

Oferta de places en comissió de serveis a Barcelona per a personal funcionari i també interins

  • Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada (CEJFE); Equip de formació (EFO); Servei d'Implantació i Seguiment de Programes Informàtics (SISPI);Servei d'Infraestructura Jurídica d'e-justícia.cat

30/06/2021.
COMISIONES DE SERVICIO

COMISIONES DE SERVICIO

Ref. GPA_CEJFE 0085126/21_0085127/21

Oferta per cobrir dos llocs de treball vacants del cos de gestió processaladministrativa a Centre d’estudis jurídics i formació especialitzada

El Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada necessita cobrir dos llocs de treball vacants del cos de gestió processal i administrativa, dins del Programa d’Implementació iSeguiment de l’Oficina Judicial i Fiscal.

Ref. GPA_EFO_0080277/21_ 0080275/21

Oferta per cobrir dos llocs de treball del cos de gestió processal i administrativa performar part de l’equip de formació per desplegar els mòduls d’e-justicia.cat als jutjatsde Catalunya, de la Direcció General de Modernització de l’Administració de Justícia  

Ref. GPA_SISPI_0075578/21

Oferta per cobrir un lloc de treball del cos de gestió processal i administrativa alServei d’Implantació i Seguiment de Programes Informàtics, de la Direcció General deModernització de l’Administració de Justícia 

Ref. TPA_EFO_0080279/21

Oferta per cobrir un lloc de treball del cos de tramitació processal i administrativa performar part de l’equip de formació per desplegar els mòduls d’e-justicia.cat als jutjatsde Catalunya, de la Direcció General de Modernització de l’Administració de Justícia  

Ref. TPA_IJU_0075583/21

Oferta per cobrir un lloc de treball del cos de tramitació processal i administrativa alServei d´Infraestructura Jurídica d´e-justicia., de la Direcció General de Modernitzacióde l’Administració de Justícia

Participació:

Les persones interessades que reuneixin els requisits han d'enviar la sol·licitud i el currículum personal mitjançant un correu electrònic a seleccioprovisio.aj.justicia@gencat.cat, fent constar a l'assumpte el codi de l'oferta.

Termini:  del 30 de juny al 6 de juliol de 2021, ambdós inclosos.  

Més informació

Oferta de places en comissió de serveis a Barcelona